Januar 2020

Garantivilkår for GBC-produkter fra Acco Brands

Garantiperiode som angitt i listen nedenfor

Følgende betingelser, som beskriver kravene og omfanget av vår garantitjeneste, påvirker ikke dine juridiske rettigheter, spesielt selgerens garantiforpliktelse forårsaket av salgskontrakten med sluttforbrukeren.

 1.  Garantiperiode og start av garantien

Garantien starter med kjøpsdato og varer i 2/3/5/10 eller 25 år. Som angitt på emballasjen eller nettsiden.

Fordeler som vi yter på grunn av denne garantien påvirker ikke en utvidelse av garantitiden.

2. Innhold og omfang av garantien

Produktdefekter som skyldes material- eller produksjonsfeil vil bli eliminert ved valg av Acco Brands gjennom enten reparasjon eller erstatningslevering (om nødvendig mot et tilsvarende produkt, med samme eller sammenlignbare kvalitet).

Ved erstatningslevering vil eierskapet til det erstattede produktet overføres til Acco Brands.

 3.  Vilkår og bruk av garantien

Garantitjenesten vil bare bli utført ved å fremvise den originale fakturaen/kjøpskvitteringen eller en kopi av den.

Det er en "bring-in-garanti" (kunden bærer portokostnadene for sendingen av produktet).

Har du en reklamasjonssak skal du i første omgang ta kontakt med forhandleren(butikken) der du kjøpte produktet. Hvis dette ikke fører frem og du mener du har et gyldig reklamasjons krav kan du ta kontakt med vår kundeservice via e-post.

 

Produktfeil må meldes inn umiddelbart etter oppdagelse og innen garantitiden hos forhandleren hvor produktet er kjøpt. Hvis det ikke er mulig å kontakter forhandler der produktet ble kjøpt kan du rette en henvendelse per mail eller telefon til:

 

Esselte AS

Kundeservice

Ulvenveien 82E

0581 Oslo

Tlf: 21 61 11 00

E-post:kundeserviceNO@acco.com

 

4. Begrensninger for garantien

Garantien gjelder ikke ved feil som skyldes:

a)      Feil installasjon f.eks.

  • manglende overholdelse av gjeldende sikkerhetsforskrifter eller vedlagte brukerhåndbok
  • feil montering i henhold til monteringsanvisningen

b)      Feil bruk og eller feil betjening eller behandling av produktet f.eks.

  • Legge inn ting som ikke ment for en lamineringsmaskin – se brukerhåndboken for maskinen.
  • Ikke bruk rengjøringsark eller rengjøring av rullene med jevne mellomrom – se brukerhåndboken
  • Hulling av materialer som ikke er laget for å bli hulle av en innbindingsmaskinen – se brukerhåndbok

c)      Feil bruk og eller feil betjening eller behandling av produktet f.eks.

      Utførte reparasjoner eller endringer på et produkt, som ikke er utført av Acco Brands eller en autorisert tredje part etter avtale med Acco Brands;

e)      Manglende overholdelse av vedlikehold og rengjøringsarbeidet iht. manual, f.eks. ingen eller ikke nok olje/smøring av stansestemplene til hullstansene eller manglende eller utilstrekkelig rengjøring av rullene til lamineringsmaskinene ved hjelp av renseark.

 5.  Produkter med garanti

For detaljer om garantiperioden for produktet ditt, vennligst sjekk nettsiden: www.gbceurope.com