Naar boven

Privacyverklaring

Bijgewerkt op 25 mei 2018

Voor ons, Esselte Business BVBA en de andere bedrijven van de ACCO Brands groep, is het beschermen van uw privacy een belangrijke aangelegenheid. Deze privacyverklaring voorziet u van informatie over hoe we uw persoonsgegevens kunnen verzamelen, beheren en gebruiken. Hierin wordt ook beschreven hoe u deze gegevens kunt beheren. U kunt ons altijd bereiken op Dataprivacy@acco.com als u vragen hebt over dit Privacybeleid of uw persoonsgegevens.

Overzicht van het gebruik van uw gegevens

 • Wij van Esselte Business BVBA gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend voor zakelijke doeleinden, met name voor onze online diensten en uw gebruikersaccount.
 • Ons bedrijf en onze websites waarop we bestellingen verwerken, bewaren uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld organisaties die campagnes voor ons voeren, leveranciers van clouddiensten). Wanneer uw persoonsgegevens worden overgedragen, worden deze gecodeerd met behulp van 128-bits SSL-codering.
 • Als u eenmaal uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen we deze gegevens in principe niet doorgeven aan derden. Het overdragen van deze gegevens naar bedrijven buiten Esselte Business BVBA zal alleen plaatsvinden als u ons uw toestemming hebt gegeven, tijdens de verwerking van uw verzoeken of wanneer u onze diensten gebruikt. Ook kunnen deze worden overgedragen aan gecontracteerde onderaannemers die de nodige gegevens zullen ontvangen om bestellingen te verwerken. Als u eenmaal uw persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, zullen we deze gegevens in principe niet doorgeven aan derden.
 • Daarom hebt u het recht om deze toestemming op elk gewenst toekomstig moment in te trekken als we beroep doen op uw toestemming voor marketingdoeleinden. We zullen uw verzoek zo spoedig mogelijk verwerken.

Wat dekt deze privacyverklaring?

In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Esselte Business BVBA en andere bedrijven in de ACCO Brands groep gegevens verzamelen, gebruiken en overdragen die betrekking hebben met uw gebruik van onze website of online diensten wanneer u onze producten koopt of wanneer u op een andere manier contact hebt met de medewerkers van onze klantenservice of ons bedrijf.

Verder worden hierin uw privacyrechten beschreven, waaronder uw recht bezwaar te maken tegen verschillende soorten verwerking door Esselte Business BVBA. Aanvullende informatie over uw rechten en hoe u ze kunt gebruiken is opgenomen in het gedeelte "Welke rechten heb ik?"

Welke soort gegevens verzamelen we?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens over u als u contact hebt met ons bedrijf, onze websites bezoekt, of als u communiceert met de medewerkers van onze klantenservice. Deze gegevens omvatten:

 • Uw naam, gebruikersnaam en wachtwoord
 • Uw privé- of zakelijk adres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Uw marketingvoorkeuren, waaronder alle toestemmingen die u ons hebt verleend

Hoe gebruiken we uw gegevens en wat is de wettelijke basis voor dit gebruik?

We verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om een contract te kunnen nakomen of om stappen te ondernemen in verband met een contract: Dit is relevant als u bij ons een aankoop doet of als u deelneemt aan een van onze promoties of wedstrijden. Dit omvat:
  • Het verifiëren van uw identiteit
  • Het accepteren van betalingen
  • Het communiceren met u
 • Het verlenen van klantenservice en het regelen van de bezorging of andere levering van producten, prijzen of diensten.
 • Voor het uitvoeren van onze activiteiten en het nastreven van onze rechtmatige belangen.
  • We gebruiken uw gegevens met name om de door u gevraagde producten en diensten te leveren en te reageren op eventuele opmerkingen of klachten die u ons toestuurt.
  • Wij houden toezicht op het gebruik van onze websites en online diensten en gebruiken uw gegevens om toe te zien op onze producten, inhoud, diensten en websites, zowel online als offline, en om deze te verbeteren en te beschermen.
  • Wij gebruiken de gegevens die u aan ons hebt verstrekt om onze website, producten of diensten voor u te personaliseren.
  • Als u een creditcard of betaalpas als betaalmiddel verstrekt, dan gebruiken we ook de diensten van derden om de geldigheid van de bankcode, het rekeningnummer en het kaartnummer dat u hebt ingevoerd te controleren om fraude te voorkomen (zie hieronder voor informatie over gegevensoverdracht).
  • Wij gebruiken de gegevens die u aan ons hebt verstrekt om klachten van u of anderen met betrekking tot onze website, producten of diensten te onderzoeken.
  • Wij gebruiken de gegevens in verband met juridische verzoeken, voor naleving en regelgevende en onderzoeksdoeleinden (waaronder openbaarmaking van dergelijke gegevens in verband met rechtszaken of juridische geschillen).
  • Wij gebruiken de gegevens van sommige personen om hen uit te nodigen om deel te nemen aan ons marketingonderzoek.
 • Als u hiervoor toestemming geeft, gebruiken we uw persoonsgegevens voor de volgende activiteiten:
  • Wij sturen u direct marketingmateriaal met betrekking tot onze belangrijkste producten en diensten of andere producten en diensten die door ons, onze dochterondernemingen en zorgvuldig geselecteerde zakenpartners worden geleverd.
 • Wij gebruiken cookies en soortgelijke technologieën in overeenstemming met de cookie-instellingen die door u zijn geselecteerd en de informatie die aan u wordt verstrekt wanneer deze technologieën worden gebruikt. U kunt deze instellingen te allen tijde wijzigen. Volg hiervoor de link in de voettekst op onze websites.
  • Wij gebruiken deze gegevens bij andere gevallen, op het moment waarop we om uw toestemming zullen vragen, voor het doel dat op dat moment is opgegeven.
 • Voor wettelijk verplichte doeleinden:
  • In antwoord op verzoeken van de overheid of juridische instanties.

Welke gegevens moet u openbaar maken?

Het openbaar maken van uw naam, achternaam, adres en uw e-mailadres is verplicht als u een bestelling bij ons plaatst of als u wilt deelnemen aan een promotie of wedstrijd. Als u deze gegevens niet verstrekt, kunnen we uw bestellingen niet verwerken en kunnen we u niet toestaan deel te nemen aan wedstrijden en promoties.

Het openbaar maken van extra gegevens is optioneel. Als u geen telefoonnummer opgeeft, kan dit leiden tot vertragingen in geval van klachten of verzoeken om service, omdat we u dan niet telefonisch kunnen bereiken.  

Hoe kunt u een verleende toestemming intrekken of hoe kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van direct marketingmateriaal?

U hebt het recht om uw toestemming in te trekken in alle gevallen waarin u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens te verwerken. In dat geval beëindigen we de verwerking van gegevens waarvoor u toestemming voor verwerking heeft gegeven.

In sommige gevallen kunnen we u zonder uw toestemming gerichte reclame sturen. In dat geval hebt u het recht om op elk moment af te zien van deze rechtstreekse marketing. Hiervoor volgt u de instructies die we in het bericht hebben verstrekt, indien dit een elektronisch bericht was. Als alternatief kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.

Met wie, waar en wanneer delen we deze gegevens?

We kunnen uw persoonsgegevens overdragen aan andere bedrijven in de ACCO Brands groep voor het verwerken van bestellingen, wedstrijden of andere marketingacties waarvoor u zich hebt aangemeld. In sommige gevallen kunnen we uw persoonsgegevens overdragen aan instanties of dienstverleners om bestellingen, wedstrijden of andere marketingacties te verwerken waarvoor u bent aangemeld.

Als we een verzoek van overheids- of juridische instanties ontvangen, zullen we deze persoonsgegevens overdragen, als dit wettelijk verplicht is of als dit verplicht is om onze rechtmatige belangen te beschermen.

We zullen uw persoonsgegevens ook doorgeven aan websites via welke we bestellingen verwerken. Deze zullen deze gegevens verwerken zoals door Esselte Business BVBA aangegeven voor de bovengenoemde doeleinden. Deze websites zijn bijvoorbeeld van aanbieders van websitehosting, onderhoud, callcenters, reclamebureaus, expeditie- en logistieke dienstverleners en analysediensten.

Als een afdeling van ons bedrijf wordt verkocht of geïntegreerd in een ander bedrijf, kunnen we uw gegevens openbaar maken aan onze adviseurs en aan de adviseurs van de potentiële koper en deze doorgeven aan de nieuwe eigenaren van het bedrijf.

We zullen alleen gegevens buiten de Europese Economische Ruimte overdragen als dit noodzakelijk is om een contract te kunnen nakomen of als er voldoende privacy is gewaarborgd; dit is het geval als er een adequaatheidsbesluit is van de Europese Commissie of als de gegevens adequaat worden beschermd door standaard contractvoorwaarden die door de Europese Commissie zijn toegestaan, een relevante certificering voor het privacyschild of de verplichte bedrijfsvoorwaarden van de dienstverlener voor verwerking. Op verzoek kunt u ter informatie een kopie van het relevante mechanisme opvragen door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@acco.com.

Traceren via Google Analytics

We gebruiken Google Analytics om uw gebruik van onze webpagina's te analyseren. Wij dragen de gegevens over het gebruik van onze webpagina's over aan onze orderverwerker Google Inc.. Google Analytics is zo geconfigureerd dat uw IP-adres anoniem aan Google wordt overgedragen (anonymizeIP). Google verzamelt statistische rapporten over het gebruik van onze webpagina's.

Als u niet getraceerd wilt worden via Google Analytics, dan kunt u een applicatie in uw browser installeren die het traceren door Google Analytics zal verbieden.

Welke rechten heb ik?

 U hebt de volgende rechten:

 • Ons verzoeken u informatie te verstrekken over de verwerking van uw gegevens.
 • Een kopie van uw persoonsgegevens aanvragen.
 • De verwerking van uw persoonsgegevens corrigeren, verwijderen of beperken.
 • Als we uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming of voor het nakomen van een contract, kunt u ons vragen om u een gestructureerd, digitaal overzicht te verstrekken van gegevens die u bij ons hebt ingediend.

Bovendien kunt u onder bepaalde voorwaarden bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (met name als we uw gegevens niet hoeven te verwerken om te voldoen aan een contractuele of andere wettelijke verplichting of als we de gegevens gebruiken voor gerichte reclame).

Deze rechten kunnen worden beperkt, bijvoorbeeld bij het inwilligen van uw verzoek gegevens over een andere persoon te openbaren of als u ons vraagt om gegevens te verwijderen waarvan het bewaren wettelijk verplicht is.

Voor het uitvoeren van deze rechten kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande gegevens.  Als u te maken hebt met onopgeloste problemen, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een Europese autoriteit voor gegevensbescherming in de plaats waar u werkt of waar u denkt dat er sprake is van inbreuk.

Hoe kan ik contact met jullie opnemen?

We hopen dat we uw vragen over de verwerking van uw gegevens konden beantwoorden. Als u vragen hebt over de verwerking van uw gegevens of als u zich wilt afmelden voor direct marketing, dan kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar DataPrivacy@acco.com of te schrijven naar het volgende adres:

Esselte Business BVBA
Industriepark Noord 29,
9100 Sint-Niklaas
Telefoonnummer: +32 3 760 33 11 

Welke afdeling bij Esselte Business BVBA is verantwoordelijk voor mijn gegevens?

Uw gegevens worden over het algemeen verwerkt op de afdelingen die verantwoordelijk zijn voor het desbetreffende verwerkingsdoel. Dit kan de marketingafdeling, de verkoopafdeling of de IT-afdeling zijn.

In individuele gevallen kunnen andere afdelingen toegang krijgen tot uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld de juridische afdeling in geval van een juridisch geschil).

Hoe lang bewaart u mijn gegevens?

Als we registratiegegevens verwerken, bewaren we uw gegevens zolang u een actieve gebruiker van onze websites bent.

Als we persoonsgegevens verwerken voor marketingdoeleinden of met uw toestemming, bewaren wij deze gegevens totdat u ons vraagt om de verwerking te stoppen, en nog een korte tijd daarna (totdat we uw verzoek kunnen implementeren). We bewaren uw verzoek om geen materiaal voor direct marketing naar u te sturen of uw gegevens onbeperkt te verwerken, zodat we ook in de toekomst aan uw verzoek kunnen voldoen.

Als we persoonsgegevens verwerken voor de beveiliging van websites, dan bewaren we uw gegevens zolang u een actieve gebruiker van onze websites bent.

Als we persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van een contract of voor een wedstrijd, dan bewaren we uw gegevens gedurende zes jaar na uw laatste interactie met ons.